MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN OMAT SIVUT

Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan tavoitteena on maaseudun naisten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Henkinen jaksaminen ja virkistystoiminta eri muodoissaan ovat tärkeitä. Yhdistyksiin on opittu turvautumaan erilaisten tilaisuuksien "muonittajina" ja kahvittajina. Jäsenten vuokrattavana on erilaisia laitteita ja varsinkin astiastot auttavat monia juhlien järjestäjiä kylillämme.