LAKALUOMA

Lakaluoma sijaitsee Lapuan kaupungin kaakkoiskulmalla noin 20 km Lapualta kantatie 66:tta kohti Kuortanetta. Lakaluomalta on matkaa Kuortaneelle parisen peninkulmaa. Hirvijoen suunnastatulevat ajavat valtatie 16:sta Kuortaneen suuntaan ja noin 9 km ajettuanne pohjastutte kantatie 66:een ja olette perillä Lakaluomalla. Samalla on edessänne näkymä kyläkoulustamme, joka tervehtii teitä Lapuanjoen ja Lakajoen yhtymäkohtaan muodostuneessa niemekkeessä. Lakaluoman alueella on kolme erillistä kyläyhteisöä: Lakaluoma, Tamppari ja Fossinkylä. Lakaluoman asutus on pääsääntöisesti Lapuanjoen, Lakajoen, kntatie 66:n, vanhan Kuortaneentienja Hirvijoentien varsilla. Tampparin talot Lakajoen ja Haimarintien läheisyydessä ja Fossi sijaitsee Lakajoen "yläjuoksulla".


Kylä ja nimien synty


Vanhat asiakirjamerkinnät kertovat, että Lakaluoman ensimmäinen asukas on ollut Taninkalman laitturi 1600-luvun alkupuolella. Pääosa kylän vanhimmista torpista perustettiin 1700-luvun lopulla ja asiakirjat kertovat, että mukana oli kaksi Lakaluoma-nimistä torppaa. Onko siinä kylän nimen synty? Tamppari sai nimensä Kalliokosken isännän Lakajoen Hirsikoskeen rakentamasta tampparimyllystä. Jaakko Mäki-Fossin ameriikantienisteillään lunastama itsellinen torppa saattaa olla Fossi-nimen takana.

Lakaluoma ennen


Lakaluomalla on edelleen käyntikuntoinen mylly, joka oli aikaisempina vuosikymmeninä monien jauhatusmatkojen kohde. Myllykammarissa kului odotusaika, joka saattoi venyä useammaksi vuorokaudeksi mukavasti kaminan lämmössä juttuja kuunnellessa ja kertoillessa. Lakaluoman mylly on nyt valittu Etelä-Pohjanmaalla yhdeksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi.
Fossin Sanna oli aikoinaan tunnettu kansanparantaja. Hänen parantavat voimansa tunnettiin ympäri Suomea, joten asiakkaita kulki pitkienkin junamatkojen päästä Sannan vastaanotolle. Kerrotaan, että lapualaiset taksiautoilijat olivat Fossin Sannan asuinpaikkaan oikein tyytyväisiä, saivathan he siten uusia asiakkaita!
Ennen "muoviaikaa" Lakaluoman koppamestarit olivat tunnettuja mm. Osuusteurastamo Itikan makkarakoppien tekijöinä. Kiertelipä kopanmyyjiä talvisin kuormineen pitkin maakunnan pitäjiä koppia kaupaten.


Lakaluoma tänään

- asukkaita 390 hlöä (2002)
- talouksia noin 150
- vapaa-ajan asuntoja noin 70
- peruskoulun ala-aste 1-6 lk 2-opettajainen
- kyläkauppa asiakasposteineen
- baari
- Nuorisoseura
- mylly

Yhdistyksiä:

- Maamiesseura naisjaostoineen
- Kyläyhdistys
- Lakaluoman Nuorisoseura
- Virkiän kyläosasto, alueella toimii kolme metsästys- ja kaksi kalastusseuraa

Leivän hankinnasta

Aikojen muuttuessa maatalouden merkitys työllistäjänä on vähentynyt. Lehmien ammuntaa kuulee enää 17 laitumelta. Aikaansa seuraavat maatalousyrittäjämme askaroivat karjanhoidon lisäksi viljan- ja perunanviljelyn parissa. Muitakin oheistoimintoja on otettu ohjelmaan.Kyläkaupan ja baarinlisäksi on sähkö- ja maanrakennusalan yrittäjiä. Kylämme kasvatit ovat vahvasti mukana Lapualla metallialojen yrittäjyystoiminnassa.
Noin puolet kylässä asuvista aktiivi-iässä olevista käyvät palkkatyössä Lapualla ja lähikunnissa. Lakaluomalta löytyy Monet virkistyskalastajat eripuolilta Lapuaa ja lähikunnistakin ovat ottaneet Lapuanjoen kylämme kohdalla olevat koskiosuudet kohteekseen. Saaliinsaanti mahdollisuuksia parantavat toimivien kalastusseurojemme vuosittaiset kalaistutukset.